Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kallelse till Årsmöte 2019!
2018-12-13 10:31

Härmed kallas alla medlemmar i klubben Minami Budokai till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018.


Årsmötet äger rum onsdagen den 23 januari 2019 från kl. 19:00 till ungefär kl. 21:00 i Minami Vega Dojo.


Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga cirka en vecka innan årsmötet via vår hemsida:

  1. Dagordning för årsmötet - Dagordning

  2. Verksamhetsberättelse 2018 - Verksamhetsberättelse

  3. Budget 2019 - Budget

  4. Eventuella Motioner & Propositioner - Proposition 1

  5. Resultatrapport 2018 - Resultatrapport

  6. Balansrapport 2018 - Balansrapport

 

Medlems rösträtt:

Enligt stadgarna §17 är medlem röstberättigad om medlemmen har betalat förfallna medlemsavgifter (det vill säga medlemsavgiften som förföll 31 januari 2018) och under mötesåret 2019 fyller lägst 18 år.


Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


Medlemmar kan inkomma med motioner senast två veckor innan årsmötet till styrelsen!

 

Varmt välkommen till årsmötet!

Styrelsen genom Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai


Nyhetsarkiv
Etablering av ny lokal2019-03-29 17:16
Utbildning i D-HLR2019-03-05 14:18
God Jul & Gott Nytt År!2018-12-18 09:50
Glad Påsk!2018-03-29 15:48
God Jul & Gott Nytt År!2017-12-22 12:31
Ha en skön sommar!2017-06-30 12:39
Pusselmattor2017-02-20 14:01
God Jul & Gott Nytt År!2016-12-23 15:41
Julavslutning2016-12-17 14:35
Anmälan till gradering 2016-11-22 22:30
Glad Påsk!2016-03-23 10:06
Nyhetsutskick2016-02-04 21:04
Terminsstart våren 20162016-01-03 15:07
Jujitsu Avlutning2015-08-07 15:26
 
Platinumsponsor
Silversponsor
Övriga