Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Minami Budokai
Minami Budokai är en ideell förening baserad i Haninge, söder om Stockholm. Vi bedriver verksamhet för vuxna, ungdomar samt barn från 7 års ålder. Vi sysslar med kampkonst i form av Jujitsu, Kyokushin Karate, Kali de Mano , Yamaue Aiki Jutsu ock Kick Boxnig med inriktning i självförsvar och motion. Vi bedriver verksamhet sju dagar i veckan i Vega och Ribby dojos. 
Uppdaterade COVID-19 rutiner från 25 januari 2021
2021-01-26 14:08

Minami Budokai följer från med den 25 januari 2021 pandemilagen. Detta innebär uppdaterade rutiner för alla våra utövare i träningslokalerna. 


 - Endast utövare/tränande får komma in i lokalerna, för barn  och ungdomar gäller att man går in själv i våra lokaler


- Avlämning sker vid huvudingången.

- Inpassering i dojo sker när det är fritt i dojon.

- Om du eller någon i din närhet är sjuk så skall du självklart avstå träningen.

- Alla utövare byter om hemma


- Tvätta händerna och använd handsprit för god handhygien

I lokalerna får det MAX vistas 40 personer enligt följande fördelning:

 • Stora dojon (200 m2) 20 personer (inklusive instruktör)
 • Lilla dojon (120m2) 12 personer (inklusive instruktör)
 • Biytor övervåning (100 m2) 8 personer 


Mvh Styrelsen

 

Uträkning av max antal  personer för våra lokaler:

Den yta som vi har valt att göra disponibel är 200 kvadratmeter (stora dojon) + 120 kvadratmeter (lilla dojon) + 100 kvadratmeter i bi-yta (övervåningen), totalt 420m2. Detta innebär 420m2 delat i 10m2 vilket ger 42 personer. Styrelsen har sedan valt att lägga maxantal i lokalerna till 40 stycken personer.

Pandemilagen och restriktioner efter 24 januari
2021-01-11 16:35
Söndagen den 10 januari trädde den nya pandemilagen i kraft. 
De tidigare rekommendationerna som beslutades den 18 december skall gälla. Därför har vi beslutat att, fram till och med den 24 januari, begränsa  verksamheten till 8 deltagare plus en tränare per matta i dojon. 

Efter den 24 januari, baserat på den nya lagen som reglerar att var och en ska förfoga över 10 kvadratmeter yta, kommer vi tillåta fler tränande. Eftersom våra träningslokaler är 200 samt 120 kvadratmeter stora så kommer vi att kunna tillåta uppåt 30 samtidiga deltagare. 
Om inget oförutsett inträffa så kommer det alltså innebära ett steg mot mer normala träningsmöjligheter om bara två veckor.

Det är viktigt att vi fortsätter att respektera att man inte ska träna om man känner sig onormalt trött, hängig eller förkyld.  

Läs mer här. 
https://www.budokampsport.se/2021/01/08/begransningar-gallande-gym-och-idrottsanlaggningar/

Tack för att ni håller ut. 

Styrelsen
Fakturorna för våren 2021 på väg
2021-01-10 13:40
Osu och hej!

De närmaste dagarna kommer fakturorna för vårterminen 2021 att skickas ut via mejl. 
Fakturorna förfaller 30 januari. 

När du betalar din eller ditt/dina barns faktura är det viktigt att du anger det femsiffriga nummer som återfinns på fakturan. Ange inga andra uppgifter. 
Om numret saknas på inbetalningen så försvåras registreringen och du riskerar att få en betalningspåminnelse.  

Som beslutades av årsstämman 2020 så höjs medlemsavgiften för barn med 50 kronor och för vuxna med 100 kronor till 150 respektive 300 kronor per år. Detta till följd av ökade kostnader för bland annat banktjänster, försäkringar, medlemssystemet, webbsidan och medlemskap i förbund. 
Avgiften faktureras halvårsvis tillsammans med träningsavgiften. 

På grund av de större investeringar som gjorts i träningscentret i Vega under 2020, bland annat i form av nya omklädningsrum med duschar och toalett, så har styrelsen beslutat att höja träningsavgiften med 100 kronor för barn (till 1500 kr) och 200 kronor för vuxna (till 3000) per år. Även träningsavgiften faktureras halvårsvis. 

Således kommer tränande upp till 18 år att betala 825 kr per termin och övriga 1650 kr per termin. 

Om du har frågor så är du välkommen att mejla dem till info@minami.se. 

Vänligen Styrelsen. 
Terminsstart från och med måndag 11 januari
2021-01-08 16:04

Från och med måndag den 11 januari är det terminsstart för Jujitsu, Kickboxning, Kali de Mano, Kyokushin Karate och Yamaue Aiki Jutsu i Minami Budokai.

 

Under januari 2021 startar vi upp på samma sätt som vi slutade förra terminen, dvs. att respektive huvudtränare i Minami Budokai kommer att erbjuda träning för max åtta personer i en Dojo (8+8=16st) inom respektive stil vid ordinarie träningstillfälle med stor försiktighet och avstånd under januari månad.

 

Följ respektive huvudtränares instruktioner för respektive stil för vilka som tränar under vilket träningstillfälle. Eventuella frågor tas direkt med din huvudtränare.

 

Detta innebär att vi kommer att vänta med nybörjare intag till tidigast under februari månad för alla stilar.

 

Styrelsen kommer bevaka utvecklingen kring Covid-19 i januari månad och återkomma med nya eventuella riktlinjer kring träning efter nästa styrelsemöte som är planerat till tisdag 9 februari.

 

Under vårterminen är föreningen väldigt beroende av att alla medlemmar betalar sin medlem- och träningsavgift i tid för att säkerställa vår verksamhet. Hjälp oss genom att betala din faktura för medlem- och träningsavgift så fort som möjligt när den skickas ut av vår kassör efter den 11 januari.

 

Vi kommer att möjliggöra träning under vårtermin för alla våra medlemmar inom respektive stil på ett säkert sätt.

 

Om du eller någon i din närhet är sjuk så skall du självklart avstå träningen.


Vi ber fortfarande alla föräldrar att hämta och lämna sina barn vid huvudingången och inte stanna kvar i byggnaden under träning.

 

Generella råd:

 • Den som är sjuk, även med mild symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.  
 • Insjuknar man under aktivitet ska man gå hem direkt

 • Byt om hemma före och efter aktiviteterna

 • Tvätta händerna och använd handsprit för god handhygien


/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

God Jul & Gott Nytt År!
2020-12-22 13:55

Det har varit ett annorlunda år för oss alla och vi kan bara hoppas att det nya året blir lite mer tillåtande, så att vi kan genomföra mer träning, träningsläger och tävlingar under 2021.

 

Minami Budokai önskar alla medlemmar och alla andra en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

 

Den nya vårterminen startar från och med måndag 11 januari 2021. Minami Budokai följer skolans terminstider i största möjliga mån gällande våra träningstider.

 

/Styrelsen och tränarna genom Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai

Kallelse till Årsmöte 2021!
2020-12-21 11:52

Härmed kallas alla medlemmar i klubben Minami Budokai till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020.


Årsmötet äger rum onsdagen den 27 januari 2021 från kl. 18:30 till ca. 21:00 i Minami Vega Dojo.


Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga cirka en till två veckor innan årsmötet via vår hemsida:

 1. Dagordning för årsmötet - Dagordning

 2. Verksamhetsberättelse 2020 - Verksamhetsberattelse

 3. Budget 2021 - Budget

 4. Resultatrapport 2020 - Resultatrapport

 5. Balansrapport 2020 - Balansrapport

 

Medlems rösträtt:

Enligt stadgarna §17 är medlem röstberättigad om medlemmen har betalat förfallna medlemsavgifter (det vill säga medlemsavgiften som förföll 31 januari 2020) och under mötesåret 2021 fyller lägst 18 år.


Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Medlemmar kan inkomma med motioner senast två veckor innan årsmötet till styrelsen!

 

Varmt välkommen till årsmötet!

 

Styrelsen genom Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai

Max åtta personer tillåtna vid sammankomster…
2020-11-19 16:28

Styrelsen har tillsammans med alla instruktörer under onsdagskvällen den 18 november diskuterat den nya skärpningen av Covid-19 restriktionerna.


Respektive huvudtränare i Minami Budokai kommer erbjuda träning för max åtta personer i en Dojo inom respektive stil vid ordinarie träningstillfälle med stor försiktighet och avstånd.


Följ respektive huvudtränares instruktioner för respektive stil för vilka som tränar under vilket träningstillfälle. Eventuella frågor tas direkt med din huvudtränare.


Respektive huvudtränare för respektive stil kommer även filma träningsvideos för medlemmar som väljer att stanna hemma.


Vi respektera våra medlemmar som eventuellt väljer att stanna hemma, men ta del av träningsvideos och försök att hålla igång med din träning även om du inte kan vara på plats.


Vi kommer även framöver att be alla föräldrar att hämta och lämna sina barn vid huvudingången och inte stanna kvar i byggnaden under träning.

 

Styrelsen har tillsammans med alla instruktörer även beslutat att ställa in alla graderingar i december månad och vi återkommer i början av 2021 med nya riktlinjer kring graderingar.


Det blir tidigast i slutet av januari 2021 som vi kan återuppta möjligheten till gradering. Allt beror självklart på hur Covid-19 utvecklingen ser ut.

 

Om du eller någon i din närhet är sjuk så skall du självklart avstå träningen.

 

Generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtomer, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under aktivitet ska man gå hem direkt
 • Byt om hemma före och efter aktiviteterna
 • Tvätta händerna och använd handsprit för god handhygien

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Fortsatt möjlighet till träning
2020-11-02 10:43

Styrelsen har tillsammans med alla instruktörer under söndagen 1 november diskuterat frågan om Covid-19 risker i samband med träning.


Minami Budokai kommer ge möjlighet till fortsatt träning inom alla stilar med stor försiktighet.


Vi kommer framöver att be alla föräldrar att hämta och lämna sina barn vid huvudingången och inte stanna kvar i byggnaden under träning. Huvudinstruktörerna kommer att utse tränare som hjälper till vid lämning och hämtning av barn vid huvudingången.


Om du eller någon i din närhet är sjuk så skall du självklart avstå träningen. Enligt enkäten som skickades ut var det ett fåtal personer som har haft Covid-19 i föreningen och vi vill att det fortsätter så. Det är vår allas ansvar att hjälpas åt att minimera Covid-19 risker i samband med träning.

 

Generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtomer, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under aktivitet ska man gå hem direkt 
 • Byt om hemma före och efter aktiviteterna
 • Tvätta händerna och använd handsprit för god handhygien

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai
Påminnelser obetalda fakturor
2020-10-05 20:46
Osu och hej!

Idag kommer vi att skicka ut påminnelser avseende förfallna, obetalda fakturor.
Titta gärna en extra gång i din mejlkorg, både den vanliga och den för skräppost, så att du är säker på att du inte har fått en påminnelse. 

Om du har fått en påminnelse och är säker på att du har betalat så ber vi om ursäkt för det. 
Ibland blir det tyvärr fel vid registreringen. Mejla kassor@minami.se och meddela oss hur du betalade (swish, bankgiro, paypal), när (datum) samt om du angav fakturanummer eller märkte betalningen på något annat sätt. 
Då rättar vi till felet. 

Ytterligare fakturor kommer att förfalla under oktober; säkerställ gärna att du har betalat så slipper du få en påminnelse.

Har du några frågor angående medlems- och träningsavgifterna? Mejla kassor@minami.se.

Obs!
Om du inte betalar din medlems- och träningsavgift så kan du i värsta fall nekas att träna samt kommer att bli tvungen att lämna tillbaka alla armhävningar, slag, kast och sparkar du fått utföra under terminen. 

Vänligen 

Styrelsen genom kassör Mattias Öhdén 
Nyheter från vår verksamhet
 
Platinumsponsor
Guldsponsor
Övriga