Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Minami Budokai
Minami Budokai är en ideell förening baserad i Haninge, söder om Stockholm. Vi bedriver verksamhet för vuxna, ungdomar samt barn från 7 års ålder. Vi sysslar med kampkonst i form av Jujitsu, Kyokushin Karate, Kali de Mano , Yamaue Aiki Jutsu ock Kick Boxnig med inriktning i självförsvar och motion. Vi bedriver verksamhet sju dagar i veckan i Vega och Ribby dojos. 
Information angående coronaviruset v.18-22
2020-04-27 13:28

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.


Styrelsen beslutar om anpassad träning även under vecka 18-19 för Jujitsu och Karate, där vi kommer att erbjuda våra medlemmar träning en gång i veckan antingen inomhus i Vega Dojo eller utomhus vid Rudan på alternativa dagar och tider.


Håll koll på hemsidan för respektive stil dvs. Jujitsu och Karate kommer att kommunicerar alternativa dagar och tider i separata inlägg.                      

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna enligt tidigare.


All träning måste vara anpassad dvs. att moment med närkontakt inte får förekomma och antalet deltagare inomhus får max vara 20st deltagare med tanke på smittspridning. Den tränande måste vara 100% frisk. Alla i den tränandes familj eller bostad ska vara 100% friska.

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten ändras.

 

Folkhälsomyndighetens generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.

 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt

 • Det är viktigt för hälsan att fortsätta röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare inomhus i aktiviteterna

 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteterna

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien

 

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19, tryck på denna länk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.17
2020-04-18 17:48

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på lördagar eller söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.

 

Styrelsen beslutar att återuppta anpassad träning under vecka 17 för Jujitsu och Karate, där vi kommer att erbjuda våra medlemmar träning en gång i veckan antingen inomhus i Vega Dojo eller utomhus vid Rudan på alternativa dagar och tider.

 

Håll koll på hemsidan för respektive stil dvs. Jujitsu och Karate kommer att kommunicerar alternativa dagar och tider i separata inlägg.                       

 

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna enligt tidigare.

 

All träning måste vara anpassad dvs. att moment med närkontakt får inte förekomma och antalet deltagare inomhus får max vara 20st deltagare med tanke på smittspridning. Den tränande måste vara 100% frisk. Alla i den tränandes familj eller bostad ska vara 100% friska.

 

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten ändras.

 

Folkhälsomyndighetens generella råd: 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Det är viktigt för hälsan att fortsätta röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas
 • Begränsa om möjligt antalet deltagare inomhus i aktiviteterna
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteterna
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien

  

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19, tryck på denna länk

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.16
2020-04-14 13:58

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.


Styrelsen beslutar om fortsatt paus i träningen även under vecka 16 för Jujitsu och Karate som har grupper som i flera fall är många gånger fler än 20st inomhus.


Med tanke på att Minami bedriver inomhusverksamhet och med nära kontakt som kan öka smittspridningen, så anser styrelsen att ett stort antal deltagare är fler än 20st.


Styrelsen och instruktörerna är överens om följande initiativ:

 • Våra instruktörer kan erbjuda träningsmöjligheter utomhus när vädret tillåter, så håll koll på vår FB grupp om detta framöver

 • Vi har bett våra instruktörer att lägga upp förslag på träningsklipp i vår Facebook (FB) grupp så att våra medlemmar kan hålla igång med en viss träning på egen hand eller med hjälp av en förälder 

 • Vi kommer att förlänga terminen när vi väl kommer igång med träningen igen

 

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna, men under förutsättning att instruktörerna och medlemmar inom dessa stilar vill fortsätta träna.

 

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten ändras.

 

Folkhälsomyndighetens generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.

 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt

 • Det är viktigt för hälsan att fortsätta röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare inomhus i aktiviteterna

 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien

 

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19, tryck på denna länk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.15
2020-04-06 14:01

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.

 

Styrelsen beslutar om fortsatt paus i träningen även under vecka 15 för Jujitsu och Karate som har grupper som i flera fall är många gånger fler än 20st inomhus.

 

Med tanke på att Minami bedriver inomhusverksamhet och med nära kontakt som kan öka smittspridningen, så anser styrelsen att ett stort antal deltagare är fler än 20st.

 

Styrelsen och instruktörerna är överens om följande initiativ:

 • Våra instruktörer kan erbjuda träningsmöjligheter utomhus när vädret tillåter, så håll koll på vår FB grupp om detta framöver

 • Vi har bett våra instruktörer att lägga upp förslag på träningsklipp i vår Facebook (FB) grupp så att våra medlemmar kan hålla igång med en viss träning på egen hand eller med hjälp av en förälder 

 • Vi kommer att förlänga terminen när vi väl kommer igång med träningen igen

 

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna, men under förutsättning att instruktörerna och medlemmar inom dessa stilar vill fortsätta träna.

 

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten ändras.

 

 

Folkhälsomyndighetens generella råd:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.

 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt

 • Det är viktigt för hälsan att fortsätta röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare inomhus i aktiviteterna

 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien

 

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19, tryck på denna länk

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

 

 /Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.14
2020-03-30 10:45

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.

 

Styrelsen har beslutat om fortsatt uppehåll i träningen även under vecka 14 för Jujitsu och Karate som har grupper som i flera fall är många gånger fler än 20st.

 

Styrelsen och instruktörerna har diskuterat följande åtgärder pga. Coronaviruset:

 • Vi har bett våra instruktörer att lägga upp förslag på träningsklipp i vår Facebook (FB) grupp så att våra medlemmar kan hålla igång med en viss träning på egen hand eller med hjälp av en förälder  
 • Vi kommer att förlänga terminen när vi väl kommer igång med träningen igen
 • Våra instruktörer kan erbjuda träningsmöjligheter utomhus när vädret tillåter, så håll koll på vår FB grupp om detta framöver

 

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna, men under förutsättning att instruktörerna och medlemmar inom dessa stilar vill fortsätta träna.


 

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19, tryck på denna länk 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.13
2020-03-22 17:43

Minami Budokai styrelse och instruktörer har veckovisa möten på söndagar där vi stämmer av det aktuella läget kring coronaviruset.

 

Styrelsen och instruktörer beslutar om en paus i träningen även under vecka 13 för Jujitsu och Karate som har grupper som i flera fall är många gånger fler än 20st. 

 

Med tanke på att Minami bedriver inomhusverksamhet och med nära kontakt som kan öka smittspridningen, så anser styrelsen att ett stort antal deltagare är fler än 20st.

  

Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna, men under förutsättning att instruktörerna och medlemmar inom dessa stilar vill fortsätta träna.

 

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten och SB&K ändras.

 

 

Riskfaktorer enligt Folkhälsomyndigheten:

 

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att träningar/evenemang med följande riskfaktorer enligt nedan vidtar allmänna åtgärder för att minska risken för smittspridning.

 • Stort antal deltagare
 • Internationellt deltagande
 • Deltagare med samhällsviktiga arbeten
 • Riskgrupper
 • Typ av aktivitet
 • Längden på evenemanget  

 

/Styrelsen och instruktörerna i Minami Budokai

Information angående coronaviruset v.12
2020-03-17 09:34

Minami Budokai följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.


Folkhälsomyndighetens rekommenderar att träningar/evenemang med följande riskfaktorer enligt nedan vidtar allmänna åtgärder för att minska risken för smittspridning.

 • Stort antal deltagare

 • Internationellt deltagande

 • Deltagare med samhällsviktiga arbeten

 • Riskgrupper

 • Typ av aktivitet

 • Längden på evenemanget

 

Med tanke på att Minami bedriver inomhusverksamhet och med nära kontakt som kan öka smittspridningen, så anser styrelsen att ett stort antal deltagare är fler än 20st.

 

 • Styrelsen beslutar om en paus i träningen under vecka 12 för Jujitsu och Karate som har grupper som i flera fall är många gånger fler än detta antal.

 • Kickboxning, Kali de Mano och mindre grupper som har mindre antal personer kan fortsätta att träna, men under förutsättning att instruktörerna och medlemmar inom dessa stilar vill fortsätta träna.

Detta kan med kort varsel ändras om förutsättningarna enligt Folkhälsomyndigheten ändras.

 

/Styrelsen i Minami Budokai

Information angående coronaviruset
2020-03-12 11:42

Minami Budokai följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.


Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta. Det innebär att du som har symtom ska stanna hemma och detta gäller oavsett vilken stil du tränar inom Minami Budokai.


Styrelsen för Minami Budokai kommer följa utvecklingen från Folkhälsomyndigheten mer aktivt framöver samt uppdatera med aktuell information om hur träning skall genomföras eller inte inom de olika stilarna inom klubben.  


Nu har Karaten valt att ställa in träningen resten av denna vecka och Jujitsu kommer att göra det också för att vi skall ha en så gemensam hållning som möjligt i denna fråga inom klubben.


Styrelsen för Minami Budokai kommer att ha ett extrainsatt möte på måndag den 16 mars för att säkerställa att vi inför kommande veckas/veckors träningar är mer synkade mellan de olika stilarna i denna fråga.


Mer information från Folkhälsomyndighetens gällande Coronaviruset: Tryck på denna länk

 

Styrelsen genom Dick Pettersson, Ordförande i Minami Budokai

Sammanställning av träningstider våren 2020
2020-03-06 11:58

Här kommer en sammanställning av träningstider för att tydliggöra för varje träningsgrupp vilken dag, tid och stil som träning bedrivs i Ribby och Vega Dojo.


Med en gemensam bild blir det lättare att få en överblick när och vilken träning som bedrivs inom Minami Budokai.

 

Styrelsen genom Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai

Nyheter från vår verksamhet
 
Platinumsponsor
Guldsponsor
Övriga