Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Betala dina avgifter i tid
Minami Budokais verksamhet finansieras av medlemsavgifter, träningsavgifter och bidrag från stat och komnmun.
I olika sammanhang genomförs gemensamma beställningar, till exempel av klubboveraller och träningskläder (dogis, gis).
Verksamheten som bedrivs är ideell. Det innebär att personer arbetar på sin fritid för att klubbens verksamhet ska fungera. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter (teledonnummer, epostadrersser) när de förändras och betalar dina avgifter i tid.
Så här betalar du
Alla betalningar sker till klubben på något av följande sätt:
- Bankgiro: 309-1022
- Swish: 123 594 77 00
- Paypal: info@minami.se
- Via konto/kreditkort (Visa, MC, AmEx): meddela kassören så medtas terminal

Observera! 
Medlems- och träningsavgifterna faktureras alltid!
Har du inte fått en faktura så kontakta info@minami.se.
Betalningen ska alltid märkas med fakturanummer (alternativt textbeskrivning) samt namn och personnummer.
Medlemsavgift / Träningsavgift / Graderingsavgift

Medlemsavgift
Avgiften gäller för hela kalenderåret och innebär bland annat att den tränande är försäkrad. Halva avgiften debiteras på våren och resterande halva debiteras för hösten. 

Befintlig medlem betalar avgiften senast 31/1 mot utskickad faktura, vilket är ett krav för att få rösta på efterföljande årsstämma. 

Ny medlem betalar avgiften mot faktura när han/hon registrerar sig i medlemsregistret.

Barn upp till 18 år: 100 kr
Vuxen: 200 kr


"Prova på"-träning (gäller fyra träningstillfällen)
Detta gäller för fyra träningstillfällen. 
Avgiftsfritt


Träningsavgifter 
Träningsavgiften betalas terminsvis och mot utskickad faktura.
Terminsavgift betalas senast 28/2 för VT och 28/9 för HT

Avgift för tränande i ordinarie Karate, Jujitsu och Kali de Mano verksamhet 
(Ej barn på Kali de Mano )

Barn upp till 18 år: 700 kr
Vuxen: 1400 kr


Graderingsavgift
Du betalar den avgift som avser det bälte du graderar till. 
Är du under 18 år men ska kyu-gradera betalar du vuxenavgiften.

Mon bälte (barn/ungdomar): 150 kr (graderingsavgift samt erhållande av bälte)
Mon svart (ungdomar) 400:- (detta gäller Jujitsu)

Kyu bälte (vuxen): 300 kr (graderingsavgift samt erhållande av bälte)
DAN graderingar 1000:- för 1Dan sen tillkommer 500:-till dom nästa Dan osv
. (Detta gäller Jujitsu)

Graderingsavgift avser erhållande av ett eventuellt bälte vid godkänd gradering.
Detta innebär att avgiften tas ut oavsett ifall man klarar graderingen eller inte!


 
Platinumsponsor
Guldsponsor
Övriga