SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Minami Budokai riktlinjer och regler

Minami´s riktlinjer och regler som utövare av kampsport tränar du tekniker i en noga avvägd utvecklingsstege som hela tiden övervakas och bedöms av erfarna instruktörer. Att använda dessa tekniker mot utomstående kan vara skadligt eller direkt livshotande.

Det är således ABSOLUT FÖRBJUDET att under andra omständigheter än ovan nämnda att utöva dina kunskaper.

Undantaget är i en situation där nödvärnsrätten otvivelaktigt kan åberopas (Självförsvar).

Kommer det till föreningens kännedom att du missbrukat dina kunskaper du lärt dig i dojon så kommer detta att leda till omedelbar avstängning från vidare träningAllmänt

Alla ska kunna träna och trivas hos oss på Minami. Vi är föreningen som bryr sig och det skall varje enskild medlem känna. Minamis Tränare/Ledare/Nyckelpersoner försöker i möjligaste mån se till att detta efterlevs.
Vi hoppas därför att du som medlem i föreningen också drar ditt strå till stacken för att det skall råda träningsglädje, god kamratskap och harmoni i föreningen.

Vår idrott kan för en utomstående betraktare te sig ganska våldsam när man inte har några kunskaper om hur träning eller ledarskapet ser ut. Därför tycker vi att det är viktigt att värna om de traditioner som från början kommit med sportens rötter från asien. I vårt moderna samhälle kan vi naturligtvis inte slaviskt följa det hirearkistiska och hårda regelverk som kampsporten är grundat på. Men vissa delar av detta har vi valt att behålla för att värna av den rika historia och de traditioner som är grunden till att vi på ett mycket explosivt sätt kan träna med varandra utan att det för den skull ligger aggression bakom träningen.

I den hirearkistiska delen så har vi fortfarande en strikt ordning när det gäller de olika graderna man befinner sig i. Dessa grader kämpar man sig fram till under översyn av våra Sensei´s (Instruktörer) och Sempai´s (Hjälpinstruktörer). Dessa har samtliga mångåriga erfarenheter av kampsport och är i sin tur tränande och under övervakning av vår stormästare, Soke JK Yamaue, som godkänt det system vi tränar efter.

Vi har också valt de delar av traditionerna som visar den respekt vi som utövare har för varandra. Vi bugar ofta vid olika tillfällen för att understryka denna respekt. Vi börjar passet med uppställning och bugning samt att vi avslutar passet likaså. Ofta genomförs också en kortare meditation (Mokuzu) vid passets början och slut. Detta för att bygga på den koncentration och det fokus som krävs för att genomföra en fungerande träning. Koncentrationen är en av de större anledningarna till att vi inte skadar varandra under utövandet.

Dessa ritualer skall ej misstolkas som religionsutövande. Buddhismen har en framträdande roll rent historiskt när det gäller asiatisk kampsport, men ritualerna vi genomför är helt och hållet för att visa varandra respekt.

Eftersom vi är en förening med många medlemmar så krävs naturligtvis att vi har vissa ramar att hålla oss inom. Dessa ramar presenteras här nedan i form av riktlinjer och regler. Undantag från vissa av dessa riktlinjer och regler kan förekomma, men då endast efter beslut av Tränare / Ledare / Styrelse.


Riktlinjer

• ALLA är välkomna att träna hos oss på Minami så länge man inte med ont uppsåt söker att skada, kränka eller på annat sätt förstöra föreningens verksamhet.

• Minami har naturligtvis nolltolerans mot:
- Främlingsfientlighet
- Kränkning av person
- Sexuella trakasserier
- Mobbing
- Annat beteende som kan få en person att må dåligt.

• Bemöt din omgivning med respekt och ödmjukhet utan att kränka din egen personlighet. Alla är vi olika och har olika åsikter och uppfattningar om hur saker och ting ska vara och hur livet ska levas.
Oavsett vad man tycker och tänker så samlas vi här med den gemensamma nämnaren kampsport och trevlig föreningstillvaro. Du behöver inte ha samma åsikt som din kamrat, men du skall respektera dennes rätt till åsikten. Diskussioner skall ske med förnuft, inte aggression.

• Lös problem… Gör dem inte värre genom förtal.
Kan du/ni inte lösa ett uppkommet problem själva, så ta hjälp av tränare / ledare / föreningsfunktionär.

”Le… Och världen ler mot dig”


Regler

Dessa regler är framtagna för att det skall råda ordning och trivsamhet under våra träningar. Dom är också till för vår egen säkerhet när adrenalinet pumpar på mattan eller i ringen. Kampsport skall vara roligt att utöva, men det krävs en viss nivå av koncentration och disciplin för att man skall kunna tillskansa sig den kunskap som krävs för att utvecklas. Om man inte följer dessa regler kan det innebära att man stör gruppens utveckling eller att man skadar någon av sina träningskamrater. Är fallet så att en instruktör gör bedömningen att man inte är mogen nog att följa dessa regler så kan detta leda till att man utesluts från vidare träning. I detta regelverk nämns inga detaljer om hur tex. bugningar går till rent genomförandemässigt, det lär man sig i dojon. Här får man en fingervisning till när och varför man skall buga vid olika tillfällen.


Allmänt

• Inga skor i dojon

• Under provträning går det bra att använda kläder som t-shirt och vanliga träningsoverallsbyxor. Vill man efter detta fortsätta träna skall Gi (Dräkt) användas.
Minami svarar ej för skador på träningskläder.

• Föräldrar ansvarar ALLTID för barn som tränar eller befinner sig i dojon.

• Under träning skall ej tränande som närvarar tala lågt. Under meditation (Mokuzu) skall samtliga närvarande i lokalen vara helt tysta. Mobiltelefoner skall ha signalen avstängd.

• Se till att medlemsavgift/lägeravgifter/graderingsavgift betalas i god tid. Kvitto på inbetalning skall kunna visas upp på begäran.

• Hör av dig till din tränare om du är frånvarande en längre tid eller om du avser att sluta träna.


Gi (Dräkten)/Utrustning

• Elever tränar i vit Gi / Hjälptränare har rätt att använda svarta Gi-byxor / Huvudinstruktör har rätt att bära svart Gi.

• Dräkten skall vara ren.

• Varje elev ansvarar själv för att ha: Tandskydd/Suspensoar/Sparringhandskar/Benskydd/Huvudskydd


Hygien

• Din personliga hygien skall vara god innan träning

• Naglar skall vara kortklippta. Vill man ha långa naglar skall dessa vara väl tejpade.

• Träningsskor (för tatami) eller strumpor skall användas vid exempelvis fotsvamp. (Detta dock med insikten om att du lätt kan halka).

• Sår skall täckas med plåster.

• Kom ej till träningen om du är sjuk eller misstänker att du håller på att bli sjuk.

• Använd ej starkt doftande parfym, after shave, eller deodorant innan träning.


Tider/förberedelser

• Träningen börjar på utsatt tid!

• Kommer du för sent sätter du dig i Seiza (På knä) vid sidan av mattan tills Sensei eller Sempai säger åt dig att kliva in på träningen.

• Långt hår skall vara uppsatt i snodd eller liknande.

• Besök toaletten innan träningen

• Synliga smycken skall tas av innan träning.


Dojo-vett

• Ordet ”Osu” (uttalas ouss) används alltid som hälsningsfras vid bugning och som bekräftelse att man förstått det instruktören sagt.

• Buga när du kommer in i dojon. Detta är en allmän hälsning till alla som befinner sig där. Samma som avsked när du lämnar dojon.

• Buga när du går in på mattan. Detta är en hälsning speciellt riktad till din instruktör och dina träningskamrater. Samma som avsked när du lämnar mattan.

• Vid uppställning (Kiritzu) för träningens början och avslut så ställer man snabbt och tyst upp på en linje, inrättad efter den högst graderade eleven som står längst till höger. Därefter lystrar man till tränarens kommando om man skall sätta sig eller göra en stående hälsning.

• I dojon tilltalas ansvarig instruktör med dennes titel (Sensei eller Sempai).

• Gör BARA det din tränare säger åt dig att göra.

• Buga alltid mot din träningskamrat innan och efter övning.

• Neka aldrig någon som vill ha dej till träningskamrat.

• Prat som ej är nödvändigt för träningen är ej tillåtet.

• Avbryt omedelbart om din kamrat klappar av eller om du misstänker att han/hon kan komma att skadas.

• Vid kontaktfight är det ALLTID den som vill köra lugnast som bestämmer hur hård kontakt det skall vara mellan träningsparen.

• Som högre graderad eller fysiskt starkare anpassar du alltid din träning till den lägre graderade eller fysiskt svagare.

• Kramas ofta

 
Övriga